Mikroanaliza wczesnośredniowiecznych zabytków zawierających stopy srebra

Rok: 
2021
Data opublikowania: 
pon., 2021-02-01
Autor: 
Miśta-Jakubowska Ewelina
Autor Ewelina Miśta-Jakubowska
Tytuł polski Mikroanaliza wczesnośredniowiecznych zabytków
zawierających stopy srebra
Tytuł angielski Microanalysis of early medieval archaeological objects made of silver alloys
Rok 2021
Opiekun Prof. dr hab. Andrzej Turos
Opiekun pomocniczy Dr Aneta Gójska