Procesy defektowania i termicznie aktywowane transformacje defektowe w implantowanych warstwach epitaksjalnych AlxGa1-xN

Rok: 
2012
Data opublikowania: 
pt., 2017-02-17
Autor: 
Pągowska Karolina
Author Karolina D. Pągowska
Title in Polish Procesy defektowania i termicznie aktywowane transformacje defektowe w implantowanych warstwach epitaksjalnych AlxGa1-xN
Title in English  
Year 2012
Tutor prof. dr hab. Andrzej Turos