Menu odnośników dodatkowych

Aktualne informacje dostępne są tutaj.

Aktualności edukacyjne

Fale grawitacyjne wykryte z drugiej pary zderzających się czarnych dziur

Graficzna wizualizacja zarejestrowanych  26 grudnia 2015 fal grawitacyjnych powstała w Instytucie Fizyki Grawitacyjnej Instytutu Maxa Plancka pokazuje dwie czarne dziury o masach 14 i 8  Słońca, zaledwie kilka chwil przed ich zderzeniem  i połączeniem. Stworzona nową czarna dziura ma masę 21 Słońc.
Konsorcjum LIGO Scientific Collaboration i Virgo Collaboration zidentifikowało drugi sygnał fali grawitacyjnej w danych detektorów LIGO 26 grudnia 2015, o 03:38:53 czasu uniwersalnego koordynowanego, naukowcy zaobserwowali fale grawitacyjne – zmarszczki czasoprzestrzeni – po raz drugi. Fale grawitacyjne zostały wykryte przez bliźniacze detektory Laserowego Obserwatorium Fal Grawitacyjnych LIGO znajdujące się w miejscowościach Livingston w stanie Luizjana i Hanford w stanie Waszyngton (Stany Zjednoczone). ----

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty – fot. Centrum Nauki Kopernik
Naj­lep­si zo­sta­li wy­ło­nie­ni przez ju­ry kon­kur­su po pre­zen­ta­cji prac w In­sty­tu­cie Fi­zy­ki PAN. Tam mło­dzi ba­da­cze za­pre­zen­to­wa­li swo­je pra­ce ju­ry, or­ga­ni­za­to­rom, in­nym uczest­ni­kom, na­uczy­cie­lom i za­pro­szo­nym go­ściom, m. in. prof. dr. hab. Ma­ria­no­wi Gryn­ber­go­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go (któ­ry jest też człon­kiem Ko­mi­te­tu Doradcze­go Kon­kur­su), prof. dr. hab. Je­rze­mu Za­cho­row­skiemu z Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go i dr. Krzysz­to­fo­wi Kar­pie­rzo­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. ----

Piąta rocznica wydarzeń w elektrowni jądrowej Fukushima. Poznaj fakty

11 marca br, jest piąta rocznica tragicznych wydarzeń w Japonii, trzęsienia ziemi, fal tsunami oraz awarii elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi. Poznaj prawdę o tych wydarzeniach.
Dziś, 11 marca 2016 mija pięć lat od tragicznych wydarzeń w Japonii, trzęsienia ziemi, fal tsunami oraz awarii elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi. W opinii publicznej i w mediach nadal pojawiają się przekłamania, które mają negatywny wpływ na cały sektor energetyki jądrowej. Dlatego uruchomiliśmy kampanię "Fukushima. Poznaj fakty" skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Zapraszamy na stronę www.faktyfukushima.pl i na profil na Facebooku. ----

Prof. Grzegorz Wrochna na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Dzieci

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Dzieci, fot. Uniwersytet Dzieci
Minionej soboty, 3 października, odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Dzieci połączona z galą wręczenia nagród dla najlepszych wykładowców roku akademickiego 2014/15. Zwieńczeniem uroczystości był wykład pt. „Z czego składa się Wszechświat?” prof. dr hab. Grzegorza Wrochny, dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych. ----

Zobacz reaktor jądrowy, poznaj promieniowanie, zbliż się do tajemnic Wszechświata

XIX Festiwalu Nauki. Zapraszamy na spotkanie z Narodowym Centrum Badań Jądrowych
Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), współorganizuje tegoroczny XIX Festiwalu Nauki w Warszawie. Przygotowaliśmy dla młodzieży i dorosłych cykl interesujących wykładów, warsztatów, wycieczek i pokazów naukowych przedstawiających niezwykle ciekawe fragmenty badań prowadzonych w naszym instytucie. ----

Strony