Aktualne informacje dostępne są tutaj.

Szkolenia

Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ przygotował dla Państwa ofertę szkoleń:

  • Szkolenia dla nauczycieli — Prowadzimy jednodniowe oraz weekendowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli fizyki oraz przedmiotów pokrewnych. Mają one na celu uzupełnianie wiedzy z zakresu fizyki jądrowej, energetyki i promieniotwórczości oraz metod przekazywania wiadomości z tego zakresu młodzieży szkolnej.
  • Szkolenia wewnętrzne z zakresu ochrony radiologicznej
  • Szkolenia operatorów akceleratorów (tzw. kurs A-A)
  • Szkolenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej (IOR-1)


Zachęcamy również do zapoznania się z:

  • corocznie organizowaną Międzynarodową Szkołą Energetyki Jądrowej, której celem jest dostarczenie słuchaczom rzetelnej informacji o energetyce jądrowej i jej bezpieczeństwie, o problematyce unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, o problemach kształtowania opinii społecznej i o wyborze optymalnego reaktora dla Polski.
  • Samouczkiem i quizem (w przygotowaniu) podstawowych pojęć w nauce o promieniotwórczości, strukturze atomu i jądra oraz używanych jednostkach. Przeznaczony jest on głównie dla uczniów gimnazjów i liceów. W szczególności nie powinien być trudny dla uczniów ostatnich klas liceum i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.