Influence of low doses of ionizing radiation on living organisms

Year: 
2012
Published on: 
Tue, 2017-01-31
Author: 
Fornalski Krzysztof
Author Krzysztof Fornalski
Title in Polish Analiza wybranych danych dotyczących wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na organizmy
Title in English Influence of low doses of ionizing radiation on living organisms
Year 2012
Tutor Professor Ludwik Dobrzyński