Research on electron beams and x-ray radiation in Plasma-Focus facilities

Year: 
2016
Published on: 
Wed, 2016-10-26
Author: 
Surała Władysław
Author Władysław Surała
Title in Polish Badania wiązek elektronowych i promieniowania rentgenowskiego w układach typu Plasma-Focus
Title in English Research on electron beams and x-ray radiation in Plasma-Focus facilities
Year 2016
Tutor Professor Marek J. Sadowski