Study of azimuthal asymmetries in exclusive leptoproduction of vector mesons on transversely polarised protons and deuterons

Year: 
2015
Author: 
Sznajder Paweł
Autor: Paweł Sznajder
Tytuł (j. angielski): Study of azimuthal asymmetries in exclusive leptoproduction of vector mesons on transversely polarised protons and deuterons
Tytuł (j. polski): Badanie azymutalnych asymetrii dla ekskluzywnej leptoprodukcji mezonów wektorowych na poprzecznie spolaryzowanych protonach i deuteronach
Rok: 2015
Opiekun: Andrzej Sandacz