Study of the laser radiation/shock wave energy transformation from the theromonuclear reaction impact ignition point of view

Year: 
2014
Published on: 
Tue, 2017-02-07
Author: 
Kalinowska Zofia
Author Zofia Kalinowska
Title in Polish Badanie transformacji energii promieniowania laserowego do fali uderzeniowej w procesie oddziaływania tego promieniowania z płaskimi tarczami masywnymiz różnych materiałów w odniesieniu do koncepcji udarowego zapłonu termojądrowego
Title in English Study of the laser radiation/shock wave energy transformation from the theromonuclear reaction impact ignition point of view
Year 2014
Tutor Professor Tadeusz Pisarczyk