Supersymmetric dark matter in light of recent searches for new physics

Year: 
2015
Author: 
Trojanowski Sebastian
Autor: Sebastian Trojanowski
Tytuł (j. angielski): Supersymmetric dark matter in light of recent searches for new physics 
Tytuł (j. polski): Supersymetryczna ciemna materia w świetle obecnych poszukiwań nowej fizyki
Rok: 2015
Opiekun: Leszek Roszkowski