Secondary menu

EuroHPC - news

Building the Polish part of the European computer ecosystem with the participation of NCBJ

Logo projektu EuroHPC PL
Powstaje EuroHPC - sieć superkomputerów eksaskalowych, czyli zdolnych do wykonywania ponad jednego biliona operacji na sekundę wyposażonych w innowacyjne technologie i aplikacje służące społeczeństwu, nauce i gospodarce. Zadaniem NCBJ wchodzącego w skład polskiego konsorcjum EuroHPC PL będzie m.in. rozwinięcie platformy do symulacji kwantowych i obrazowania medycznego. ----