Research on materials for (conventional and nuclear) power plants and power industry

Venue: 
Zakopane
Date: 
Wed, 2015-06-17 06:00 to Fri, 2015-06-19 13:30

LIST OF PRESENTATIONS

 1. Andrzej Strupczewski, Łukasz Koszuk CZEMU POTRZEBUJEMY ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE
 2. Jean André Barbosa AGING OF MATERIALS DURING PLANT OPERATION: PREVENTIVE MEASURES IN THE DESIGN OF THE EPRTM REACTOR
 3. Jerzy Niagaj
  STALE KONSTRUKCYJNE STOSOWANE DO WYKONANIA OBUDOWY BEZPIECZEŃSTWA I ZBIORNIKÓW W BUDYNKU REAKTORA JĄDROWEGO
 4. Witold Baran
  ROZWÓJ ENERGETYKI W POLSCE – KIERUNKI ORAZ TRENDY ROZWOJU BRANŻY ENERGETYCZNEJ
 5. Norbert Wroński, Paweł Smoliński
  ROLA UDT W ENERGETYCE
 6. Paweł Grześkowiak
  WYBRANE PRZYKŁADY USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH ELEMENTÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
 7. Łukasz Murawski, Michał A.Gryziński, Maciej Maciak, PiotrTulik, M.Glinicki
  STANOWISKO DO BADANIA SKUTECZNOŚCI OSŁON PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM W OBIEKTACH ENERGETYKI JĄDROWEJ
 8. Stefan Chwaszczewski, Agnieszka Boettcher
  GOSPODARKA WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM. ANALIZA OPCJI DLA PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ
 9. Lech Małecki
  DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO
 10. Andrzej Chwas
  FINANSOWANIE KOŃCOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI I WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM I LIKWIDACJI OBIEKTÓW JĄDROWYCH
 11. Krzysztof Madaj
  FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W RÓŻANIE   
 12. Elżbieta Borek-Kruszewska, Janusz Piąstka
  POSTĘPOWANIE Z WYPALONYM PALIWEM Z REAKTORA BADAWCZEGO MARIA
 13. Agnieszka Boettcher
  KOSZULKI PALIWA JĄDROWEGO ODPORNE NA AWARIE
 14. A.Yu.Didyk, A.A.Eriskin, A.P.Kobzev, V.Ya.Nikulin, P.V.Silin
  THE DISTRIBUTION OF DEUTERIUM AND HYDROGEN IN Zr, Ni AND Ti FOIL ASSEMBLIES WHEN EXPOSED TO PULSED HIGH-TEMPERATURE PLASMA OF DEUTERIUM
 15. A.Yu Didyk, I.V.Borovitskaya, V.S.Kulikauskas, A.A.Eriskin, V.Ya.Nikulin, P.V.Silin
  NVESTIGATION OF THE DISTRIBUTION OF DEUTERIUM AND HYDROGEN IN THE ASSEMBLY TA|CD2|TA, TA|TA|CD2|TA|TA AND NB|CD2|NB, AFTER EXPOSURE BY HIGH TEMPERATURE ARGON PLASMA AT “PLASMA FOCUS” ST UP (PF-4)
 16. Janusz Komorowski, Piotr Zajączkowski, Jan Wasiak
  BEZPIECZEŃSTWO PRACY WYSOKOPRĘŻNYCH RUROCIĄGÓW PARY MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH
 17. Adam Zieliński
  TRWAŁOŚĆ EKSPLOATACYJNA STALI 9-12% Cr PO 100 000h EKSPLOATACJI W WARUNKACH PEŁZANIA
 18. Waldemar Biłous, Jan Wasiak, Piotr Lasota
  NOWOCZESNE STANOWISKA DO BADAŃ MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH W WARUNKACH OBCIĄŻEŃ UDAROWYCH
 19. Jan Wasiak, Waldemar Biłous, Ewa Hajewska, Aleksandr Yu. Didyk, Vera Semina
  BADANIA WPŁYWU NAPROMIENIENIA NA WŁASNOSCI MECHANICZNE CYRKONU I STOPU Zr-Nb