Przygotowanie ankiety na cele przeprowadzenia badań opinii społecznej w zakresie technologii HTR oraz opracowanie raportu z wyników ankiety

English translation unavailable for Przygotowanie ankiety na cele przeprowadzenia badań opinii społecznej w zakresie technologii HTR oraz opracowanie raportu z wyników ankiety.