Przygotowanie strategii przeprowadzenia badań opinii społecznej w odniesieniu do wdrażania technologii HTR w Polsce

English translation unavailable for Przygotowanie strategii przeprowadzenia badań opinii społecznej w odniesieniu do wdrażania technologii HTR w Polsce .