Public defence of Ewa Łaszyńska's doctoral thesis

NCBJ Scientific Council Doctoral Proceedings Committee informs on public defence of doctoral thesis:

 

Author: 
mgr Ewa Łaszyńska
PhD thesis title: 
Badania kalibracyjne aparatury przeznaczonej do aktywacyjnej diagnostyki neutronów z reakcji syntezy jądrowej D-T w tokamaku JET
Public defence date: 
Fri, 2019-04-05 12:00
Venue: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, sala 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa.
Tutor: 
Professor Marek J. Sadowski, NCBJ
Auxiliary tutor: 
Dr Sławomir Jednoróg, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
Reviewers: 

Dr hab. Ludwik Pieńkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S Staszica

Dr hab. Marek Scholz
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

PhD thesis is made available for public review in NCBJ Library

Announcement date: 
Friday, 22 Mar 2019