Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych z wykorzystaniem prototypu systemu RAT-IF

Speaker and affiliation: 
Grzegorz Siess
Date: 
Tue, 2021-04-27 11:30 to 12:30
Venue: 
https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars
Abstract: 

Jednym z podstawowych zagadnień planowania przestrzennego jest ocena na ile nowa planowana inwestycja przemysłowa może mieć negatywny wpływ, zarówno dla zdrowia mieszkańców, jak i na środowisko. Celem projektu EVARIS „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem” realizowanego jako projekt rozwojowy w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - umowa nr DOB-BO7/09/03/2015 było stworzenie prototypu systemu komputerowego, który mógłby wspomagać wykonywanie zaawansowanych analiz ryzyka pochodzącego od instalacji przemysłowych na danym obszarze. Prototyp taki, o nazwie RAT-IF (Risk Assessment Tool at Hazardous Industrial Facilities Posing a Threat Outside their Area) został opracowany przez konsorcjum koordynowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego. W skład konsorcjum wchodziły: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Politechnika Warszawska, Bera System sp. z o.o.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

M. Dąbrowski, T. Kwiatkowski

 

http://www.phd4gen.pl

Attachments: