Availability and Statistics of Windpower

Speaker and affiliation: 
dr Detlef Ahlborn, organizacja Vernunftkraft
Date: 
Mon, 2018-09-10 16:00
Venue: 
sala 0.06 na parterze budynku nr 3 w kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, wejście od ul. Pogorzelskiego (mapka w załączeniu)
Abstract: 

Zapraszam serdecznie na odczyt Problems of Energiewende, Dr. Detlefa Ahlborna, wiceprezesa niemieckiej organizacji Vernunftkraft.

Jest to wyjątkowa okazją, by dowiedzieć się prawdy o niemieckim programie Energiewende z ust jednego z czołowych ekspertów niemieckich. Ocena niemieckiej strategii energetycznej jest bardzo ważna dla innych krajów, a szczególnie dla Polski, mającej podobne warunki klimatyczne jak Niemcy. Dr Ahlborn pokaże, jak dalekie od prawdy są twierdzenia propagandy przemysłu wiatrowego, jakie szkody powoduje rozbudowa wiatraków w pobliżu osiedli ludzkich, w lasach i w rejonach przybrzeżnych, jak szkodliwe dla systemu energetycznego jest powiększanie mocy źródeł pracujących niestabilnie i nieregularnie, jakie koszty w skali państwa powoduje dawanie subsydiów na wiatraki i jakie są skutki powodowanego tym wzrostu cen energii elektrycznej.

Taka okazja – by posłuchać, co ekspert niemiecki sądzi o polityce rządu niemieckiego – nieprędko się znów zdarzy. Materiały informacyjne z odczytu dr Ahlborna będą przesłane wszystkim obecnym na odczycie.

Odczyt będzie po angielsku. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszam

Andrzej Strupczewski

Attachments: