CFD modeling of dual fluid reactor (DFR) demonstrator

Series: 
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
Speaker and affiliation: 
mgr Hisham Lotfy Elgendy
Date: 
Tue, 2023-12-05 13:00 to 14:00
Venue: 
sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro) / https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars
Abstract: 

W ramach seminarium UZ3 dnia 05 grudnia 2023 o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Hisham Lotfy Elgendy

temat rozprawy:

CFD modeling of dual fluid reactor (DFR) demonstrator

Promotor: prof. dr hab. Zbi­gniew Kon­rad Czer­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Spirzewski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Recenzenci:

dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. PW (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski (Politechnika Warszawska)

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym.

 

 

Attachments: