Development of Localized Coupled Neutronic and CFD Calculation for HTR Application

Series: 
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
Speaker and affiliation: 
mgr inż. Michał Górkiewicz
Date: 
Tue, 2023-11-07 12:00 to 14:00
Venue: 
sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro) / https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars
Abstract: 

W ramach seminarium UZ3 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Michała Górkiewicza

temat rozprawy:

Development of Localized Coupled Neutronic and CFD Calculation for HTR Application

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Cetnar (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Sierchuła (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Recenzenci:

prof. dr. inż. Henryk Anglart (Królewski Instytut Technologii, Sztokholm, Szwecja)

dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. PW (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski (Politechnika Warszawska)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Michał Górkiewicz - Postępowania doktorskie - Biuletyn Informacji Publicznej Narodowe Centrum Badań Jądrowych (ncbj.gov.pl)