Działania interwencyjne w strefie wewnętrznej i zewnętrznej planowania awaryjnego wokół obiektu jądrowego. Kiedy i jakie działania należy podjąć w świetle przepisów prawa polskiego.

Series: 
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
Speaker and affiliation: 
dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
Date: 
Tue, 2023-02-07 11:30 to 12:30
Venue: 
https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars
Abstract: 

W trakcie seminarium przedstawione zostaną zasady wyznaczania stref planowania awaryjnego oraz rozszerzających je dystansów, tj. rozszerzonego planowania oraz planowania spożycia i kontroli towarów, wokół jednostki organizacyjnej wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń. Następnie zaprezentowane zostaną przewidziane w polskim prawie kryteria wraz z wartościami poziomów interwencyjnych
i rodzaje działań interwencyjnych wprowadzanych w strefie zewnętrznej i wewnętrznej. Kryteria porównane zostaną z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) (ang. IAEA).

Attachments: