Establishment of best practices in reducing uncertainties in multigroup cross-sections with Bayesian methods

Series: 
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
Speaker and affiliation: 
mgr. Michał Jędrzejczyk
Date: 
Wed, 2023-12-20 15:00 to 16:00
Venue: 
sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro) / https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars
Abstract: 

W ramach seminarium UZ3 dnia 20 grudnia 2023 o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. Michała Jędrzejczyka

temat rozprawy:

Establishment of best practices in reducing uncertainties in multigroup cross-sections with Bayesian methods

Promotor: dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. NCBJ (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Promotor pomocniczy: dr Piotr Kopka (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski (Instytut Fizyki Jądrowej Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak (Politechnika Poznańska)

dr Xu Wu (Uniwersytet Północna Karolina, USA)

Attachments: