Modelling and Uncertainty Quantification of Nuclear Fuel Performance in HTGR

Series: 
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
Speaker and affiliation: 
mgr Nairi Baghdasaryan
Date: 
Wed, 2023-11-22 12:00 to 13:00
Venue: 
sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro) / https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars
Abstract: 

W ramach seminarium UZ3 dnia 22 listopada 2023 o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Nairi Baghdasaryan

temat rozprawy:

Modelling and Uncertainty Quantification of Nuclear Fuel Performance in HTGR

Promotor: dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Boettcher (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Mietelski (Polska Akademia Nauk)

dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)

prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)

Attachments: