Reactivity control by the pumping system in the dual fluid reactor

Series: 
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
Speaker and affiliation: 
mgr inż. Mateusz Nowak
Date: 
Tue, 2023-11-07 09:00 to 11:00
Venue: 
sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro) / https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars
Abstract: 

W ramach seminarium UZ3 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Mateusza Nowaka

temat rozprawy:

Reactivity control by the pumping system in the dual fluid reactor

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Spirzewski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Recenzenci:

prof. dr. inż. Henryk Anglart (Królewski Instytut Technologii, Sztokholm, Szwecja)

dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. PW (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. PW (Politechnika Warszawska)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie: Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Mateusz Nowak - Postępowania doktorskie - Biuletyn Informacji Publicznej Narodowe Centrum Badań Jądrowych (ncbj.gov.pl)

 

Attachments: