Secondary menu

Upcoming seminars

Wykład popularny na temat akceleratorów

Application of magnetohydrodynamics pumps in the fuel loop of Dual Fluid Reactor

Model migracji produktów rozszczepienia przez bariery bezpieczeństwa reaktora MARIA i obliczenia dyspersji atmosferycznej