do 30 tys. EUR

  • English translation unavailable for Dostawa scyntylatora.
  • English translation unavailable for Dostawa materiałów na drzwi osłonowe do laboratorium fast X .
  • English translation unavailable for Dostawa dwóch fotopowielaczy timingowych.
  • English translation unavailable for Ekspertyza prawna propozycji zmian usprawniających proces inwestycyjny reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce, w obowiązujących aktach prawnych.
  • English translation unavailable for Dostawa komory jonizacyjnej typu Farmer.
  • English translation unavailable for Przygotowanie analizy wytrzymałościowej sondy wysokotemperaturowej do napromieniania próbek materiałowych w reaktorze MARIA. Zadanie realizowane w ramach projektu Gospostrateg-HTR Nr 1/385872/22/NCBR/2019 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i .
  • English translation unavailable for Przeprowadzenie ankiety telefonicznej (CATI) w celu przeprowadzenia badań opinii społecznej w zakresie wiedzy społeczeństwa na temat technologii jądrowych reaktorów wysokotemperaturowych HTGR.
  • English translation unavailable for Dostawa elektrycznego wózka widłowego.
  • English translation unavailable for Zapytanie ofertowe na dostawę miernika próżni odpornego radiacyjnie wraz z wyposażeniem.
  • English translation unavailable for Zapytanie ofertowe na dostawę mat grzejnych i kontrolera mat grzejnych.

Pages