do 30 tys. EUR

  • English translation unavailable for Dostawa spoiwa lutowniczego w postaci drutu.
  • English translation unavailable for Remont dachu na budynku nr 10 na terenie Narodowego Centrum Badań Jąrowych w Otwocku.
  • English translation unavailable for Dostawa detektora scyntylacyjnego CeBr3.
  • English translation unavailable for Remont i konserwacja obwodów oświetlenia terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
  • English translation unavailable for Dostawa materiałów promocyjnych.
  • English translation unavailable for Wymiana gruntu w pasie ogrodzenia terenu Reaktora MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
  • English translation unavailable for dostawa aparatury próżniowej do kontroli próżni .
  • English translation unavailable for dostawa detektora scyntylacyjnego N 25.9x16.9/B380 .
  • English translation unavailable for Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych za 2016 rok.
  • English translation unavailable for Dostawa płytek ceramicznych do lutowania próżniowego.

Pages