do 30 tys. EUR

  • English translation unavailable for Przygotowanie i publikacja informacji prasowej.
  • English translation unavailable for Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na oklejenie szyb PATIO folią poliwęglanową.
  • English translation unavailable for Opracowanie badania potencjału rynkowego oraz strategii komercjalizacji technologii uniwersalnego modułu regulacji i akwizycji danych pomiarowych.
  • English translation unavailable for Zaproszenie do składania ofert na remont przyłącza c.o. do budynku 14.
  • English translation unavailable for Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę okna mikrofalowego.
  • English translation unavailable for Wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu "Wielkości pomiarowe radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych".
  • English translation unavailable for Opracownie bazy danych eksperymentu WISE.
  • English translation unavailable for Dostawa i montaż rolet.
  • English translation unavailable for Wykonanie elementów mechanicznych nowego robota Pi of the Sky wg załączonej dokumentacji.

Pages