do 30 tys. EUR

  • English translation unavailable for Dostawa elementów systemu przeznaczonego do pomiarów natężenia pola elektrycznego w otwartej przestrzeni do siedziby NCBJ.
  • English translation unavailable for Dostawa złączy elektrycznych ITT Cannon do siedziby NCBJ.
  • English translation unavailable for Wykonanie badań diagnostyki okresowej bloku osłonowego oraz betonowej obudowy w Reaktorze Maria.
  • English translation unavailable for Remont układu kontroli podciśnień w komorach izotopowych Reaktora MARIA.
  • English translation unavailable for Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Narodowego Centrum Badań Jądowych przez 24 miesięcy od dnia podpisania umowy UWAGA: Zmiana załącznika nr 1 .
  • English translation unavailable for Wykonanie i montaż w komorze demontażowej Reaktora Maria stanowiska do pomiaru rozkładu osłabienia wiązki neutronów w bloku berylowym na terenie Narodowego Centrum badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
  • English translation unavailable for Dostawa zapory sieciowej oraz systemu zbierania, przechowywania i analizy logów.
  • English translation unavailable for Opracowanie oprogramowania dla urzadzenia MTCD@NCBJ oraz wykonanie ulepszonej wersji urzadzenia MTCD@NCBJ.
  • English translation unavailable for Dostawa generatora 40GHz.
  • English translation unavailable for Wykonanie 3 szt. regulowanego zasilacza wysokiego napięcia zintegrowanego z dzielnikiem napięć na podłożu ceramicznym.

Pages