do 30 tys. EUR

  • English translation unavailable for wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku R2E .
  • English translation unavailable for Przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu bhp pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych .
  • English translation unavailable for Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję HTR2018.
  • English translation unavailable for Remont izolacji i ocieplenia zbiorników PZK i remont przepompowni ścieków w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
  • English translation unavailable for Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych /zmiana i przesunięty termin składania ofert/.
  • English translation unavailable for Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą.
  • English translation unavailable for Świadczenie usługi w zakresie tłumaczenia stron internetowych i dokumentów NCBJ.
  • English translation unavailable for wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacji instalacji chłodniczej wody lodowej oraz instalacji chłodniczej chłodzenia bezpośredniego („wody gorącej”) dla systemów komputerowych HPC w budynku serwerowni Centrum Informatycznego Świerk na terenie Ncbj.
  • English translation unavailable for Dostawa zasilacza wysokiego napięcia do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.
  • English translation unavailable for Dostawa sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Pages