EuroFEL

31 maja 2012 r. w Hamburgu wiodące ośrodki naukowe Europy, wśród nich Narodowe Centrum Badań Jądrowych, podpisały porozumienie o współpracy przy budowie laserów na swobodnych elektronach.

Lasery na swobodnych elektronach (FEL – Free-Electron Laser) to najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia badawcze współczesnej nauki. Umożliwiają  badania złożonych struktur materii nieożywionej i organizmów żywych oraz badania procesów biologicznych i chemicznych w mikroskali. Obecnie na świecie pracuje dopiero kilka takich urządzeń, ale budowane i planowane są kolejne.

EuroFEL