EuroHPC PL

Logo EuroHPC PL

Powstaje EuroHPC - sieć superkomputerów eksaskalowych, czyli zdolnych do wykonywania ponad jednego biliona operacji na sekundę, wyposażonych w innowacyjne technologie i aplikacje. Zadaniem NCBJ wchodzącego w skład polskiego konsorcjum EuroHPC PL będzie m.in. rozwinięcie platformy do symulacji kwantowych i obrazowania medycznego.

Projekt EuroHPC PL służy realizacji badań naukowych in silico dzięki budowie i udostępnieniu specjalizowanych zasobów obliczeniowych. Pozwoli to na prowadzanie obliczeń w wielkiej skali wpisujących się bezpośrednio w ramy wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC JU, tj. europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej, zbudowanych również w oparciu o technologie rozwijane w Europie. Umożliwi to m.in. symulacje, analizę dużych zbiorów danych i zaawansowane wizualizacje, które są podstawowym narzędziem w badaniach naukowych.

Projekt europejski trwa już ponad dwa lata, a nasz polski udział w ramach konsorcjum EuroHPC PL rozpoczął się w styczniu tego roku. Zadaniem NCBJ będzie rozwinięcie platformy do symulacji kwantowych i obrazowania medycznego, które mają na celu przekroczenie ograniczeń technik wykorzystywanych w skanerach komercyjnych PET. Zamierzamy to osiągnąć poprzez roszerzenie informacji klasycznej o informację kwantową, którą można uzyskać badając korelacje kwantowe fotonów emitowanych z ciała pacjenta poddanego badaniu PET.

Będziemy rozwijali algorytmy do rekonstrukcji obrazów dla tomografii trójfotonowej, korzystając z możliwości obliczeniowych maszyn i emulatorów kwantowych. W ramach platformy rozwinięte, zostaną narzędzia oparte o metody uczenia maszynowego, a także wybrane algorytmy kwantowe.

Projekt EuroHPC PL realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
  • Politechnika Gdańska,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
  • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
  • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Projekt EuroHPC JU jest wspólnym przedsięwzięciem Unii Europejskiej, państw członkowskich i podmiotów prywatnych.

Więcej o projekcie EuroHPC można przeczytać na stronach:

https://eurohpc-ju.europa.eu

http://www.eurohpc.pl/

Logo EuroHPC PL