Femtofizyka

Konsorcjum to zostało zawiązane  w celu przygotowania struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR) w Darmstadt (Niemcy). Obszarem merytorycznym działania Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA są badania naukowe w dziedzinie fizyki i jej zastosowań. Partnerami są: Akademia Górniczo-Hutnicza; Akademia Świętokrzyska; Instytut Energii Jądrowej; Instytut Fizyki Jądrowej PAN; Instytut Problemów Jądrowych; Politechnika Krakowska; Politechnika Warszawska; Uniwersytet Jagielloński (podmiot koordynujący); Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Warszawski.

Femtofizyka