NCBR

  • RAIL_X-ray

    Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego urządzenia (skanera RTG) do terenowego wykonywania badań radiograficznych szyn R60E1 lub R60E2 na liniach kolejowych PKP PLK z uwzględnieniem aspektów maksymalnego dostosowania mobilności urządzenia do wymogów pracy na liniach otwartych.