Fizyka neutrin

Neutrina to jedne z najbardziej tajemniczych cząstek elementarnych. Niezwykle lekkie i przenikliwe, zmieniające swoje własności w trakcie propagacji (zjawisko oscylacji neutrin), stanowią obiekt badań fizyków z całego świata, a doniesienie z 2011 roku o pomiarze ich ponadświetlnej prędkości (jak dotąd nie potwierdzone), poruszyło nawet osoby nie związane z fizyką.

Grupa neutrinowa z NCBJ bierze udział w badaniach neutrin w ramach następujących międzynarodowych zespołów:

  • T2K (Tokai-to-Kamioka) - eksperyment badający oscylacje neutrin akceleratorowych, zlokalizowany w Japonii
  • ICARUS - eksperyment wykorzystujący nowatorską technikę detekcji neutrin z użyciem ciekłego argonu, znajdujący się w Laboratorium Gran Sasso (Włochy) na wiązce neutrin z CERN

Grupa zaangażowana jest również w eksperyment NA61, którego wyniki oddziaływań hadronów wykorzystywane są w T2K, oraz w prace projektu LAGUNA, którego celem jest przygotowanie do budowy przyszłościowego eksperymentu neutrinowego w Europie.

Grupa współpracuje ściśle z fizykami z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN (Kraków), Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetów Śląskiego, Wrocławskiego i Warszawskiego, tworząc Polską Grupę Neutrinową.