Hop On Facility –program Horyzont Europa

Hop On Facility – nowy mechanizm w ramach programu Horyzont Europa

 

W celu zachęcenia do udziału krajów tzw. wideningowych w programie Horyzont Europa, w szczególności w działaniach w ramach filaru 2, Komisja Europejska zaprasza do programu Hop On Facility (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01), finansowanego w ramach Programu Prac Poszerzania uczestnictwa i wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz dążenia do umocnienia integracyjnego charakteru Przestrzeni. Program umożliwia podmiotom prawnym z krajów o niskich wynikach badań naukowych i innowacji dołączenie do już wybranych projektów współpracy, pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego konsorcjum i pod warunkiem, że podmioty prawne z tych krajów jeszcze w nim nie uczestniczą.

Konkurs przewidziany jest wyłącznie dla jednostek z krajów wideningowych, dających możliwość dołączenia do trwających już projektów typu RIA z filaru 2 oraz EIC Pathfinder.

 

Podmiot musi spełniać następujące warunki:

  • Do projektu może dołączyć jeden partner z kraju wideningowego, o ile w konsorcjum nie ma innych przedstawicieli krajów wideningowych
  • Zasada dobrowolności, nie naruszająca swobody budowy konsorcjum
  • Dołączenie do projektów II Filaru z podpisaną umową grantową
  • Dokładny opis partnera oraz jego wkładu w realizację projektu
  • Zgoda wszystkich uczestników konsorcjum
  • Dotacja przeznaczona w całości na działania realizowane przez owego partnera, poza opłatą koordynacyjną dla lidera (10%)
  • Jednostka ubiegająca się o dołączenie do programu musi posiadać GenderEquality Plan (GEP)

 

Deadline: 10 listopada 2022 r.

Wniosek składa koordynator projektu, do którego chcemy dołączyć, za ogólną zgodą pozostałych członków konsorcjum.

Więcej informacji znajduje się na stronie: Hop On Facility (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07)

Lista projektów, do których można dołączyć (kontakt z liderem projektu poprzez - „Contact”): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on