HR Excellence in Research

Narodowe Centrum Badań Jądrowych stara się o przyznanie znaku HR Excellence in Research. Prawo do posługiwania się Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w zakresie stosowania najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu kadry naukowej.

Strategia HR NCBJ bazująca na rekomendacjach Komisji Europejskiej dotyczących strategii HR w obszarze nauki (HR Strategy for Researchers) będzie opracowana, opublikowana i zakomunikowana pracownikom naukowym NCBJ w pierwszym kwartale 2019. 

Strategia HR będzie opracowana przy pełnej zgodności z 40 zasadami opisanymi w europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacjach pracowników naukowych (The European Charter for Researchers oraz The Code of Conduct for Recruitment of Researchers), czyli zasadach polityki rekrutacyjnej otwartej, transparentnej i opartej na podstawach merytorycznych (OTM-R; Open, Transparent and Merit-based Recruitment).

Pierwszym etapem pracy nad strategią HR dla NCBJ będzie opracowanie wewnętrznych reguł polityki rekrutacyjnej zgodnej z OTM-R i Kodeksem Postępowania przy rekrutacjach pracowników naukowych. W kolejnym etapie pozostałe aspekty strategii HR będą wypracowane w dyskusji z Dyrekcją NCBJ, a następnie opublikowane.

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Charter and Code270.19 KB
PDF icon Strategia HRS4R 419.03 KB
PDF icon Polityka OTM-R144.57 KB
PDF icon Action Plan1.84 MB
PDF icon SURVEY5.66 MB
PDF icon Checklist OTM-R428.13 KB
PDF icon Notification of Endorsement295.73 KB