Informacja o licencjach i bazach do których NCBJ w 2023 r. ma wykupiony dostęp.

Baza APS.

NCBJ podpisał umowę tylko na pół roku tj. od stycznia do końca czerwca 2023, ponieważ MEiN w 2023 r.  wstrzymało dofinansowanie m.in. na bazę APS.  Mamy nadzieje, iż w 2024 r. ponownie będą  dofinansowania MEiN na bazy:  APS, NATURE oraz AIP.

NCBJ potwierdziło na 2024 r. chęć  udziału konsorcjum: APS, NATURE, AIP, OUP, IOP.

 

 1. OUP– tylko kolekcji Mathematics & Physical Sciences – dostęp do e-czasopim + publikowanie otwarte
  https: //academic. oup. com/journals/
 2. IOP Publishing – dostęp do czasopism Institute of Physics – dostęp do e-czasopim + publikowanie otwarte
  https: //iopscience. iop. org/journalList
 3. AIP dostęp do e – czasopism American Institute of Physics (only read)
  https: //www. scitation. org/
 4. APS dostęp do e – czasopism American Physical Society (only read)
  Uwaga: dostęp tylko do 30.06.2023
  https: //journals. aps. org/
 5. Nature Publishing Group –dostęp online tylko do Nature Astronomy (only read)
  Uwaga: brak dostępu w 2023
  https: //www. nature. com/siteindex

Proszę również o zapoznanie się z informacjami o publikowaniu otwartym ze strony biblioteka, w zakładce Publikowanie otwarte

 

Więcej informacji:

https://old.ncbj.gov.pl/biblioteka/czasopisma-prenumerowane-2023

 

 

Na zasadzie podpisanych porozumień NCBJ może korzystać  z baz Elsevier/ Springer i Wiley.

 

https://www.sciencedirect.com/ Wybrane czasopisma Freedom Collection wraz z grupą Lancet i Cell, w tym 1229 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 tytułów archiwalnych oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015

https://onlinelibrary.wiley.com/ Wybrane 491 czasopisma oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015

https://link.springer.com/ Czasopisma, w tym 2187 tytuły bieżące ze wszystkimi dostępnymi rocznikami do 1997 r. oraz głebokie archiwa dla ok. 1000 czasopism, oraz ok. 137.000 książek wydanych w latach: 1888-19891990-19992000-20042005-20092010-20142015-2019 (z wyjątkiem 2016) 

Więcej informacji o licencjach na stronie:

http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer

http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier

http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wiley