Jednobarwne znaki identyfikacyjne

Polskie wersje logo

poziome
pionowe

 

Angielskie wersje logo

poziome

pionowe

 

 

Akronimy z napisem „Świerk”

poziome i pionowe

 

Akronimy bez napisu „Świerk”

poziome i pionowe

Dwujęzyczne wersje logo NCBJ

dwujęzyczne wersje