FENS 2019 - 10 Polskie Sympozjum Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych

Miejsce: 
NCBJ, Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7
Data: 
śr., 2019-07-03 08:00 do pt., 2019-07-05 15:00

Celem konferencji jest ukazanie możliwości jakie daje zastosowanie w ekonomii i naukach społecznych narzędzi stosowanych dotychczas tradycyjnie w fizyce. Zajęcie się fizyki tymi problemami spowodowało powstanie nowych dziedzin naukowych: ekonofizyki i socjofizyki, co świadczy o jej zaskakującej otwartości i multidyscyplinarnych możliwościach. Jest to bezpośrednie i realne zaangażowanie potencjału badawczego nauk podstawowych w rozwój gospodarczy i społeczny kraju przez rozwiązywanie konkretnych problemów społeczno-ekonomicznych. Badania prowadzone w tym obszarze mają istotne znaczenie społeczne otwierając nowe możliwości opisu i zrozumienia zjawisk społecznych i ekonomicznych.