III Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna. RADIOFARMACJA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Miejsce: 
Focus Premium Hotel Pod Orłem, Bydgoszcz
Data: 
czw., 2019-09-26 09:00 do pt., 2019-09-27 16:00

III Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna to wydarzenie skupiające specjalistów
z dziedziny radiologii: lekarzy, radiofarmaceutów i fizyków medycznych, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności i poszerzaniem wiedzy w międzynarodowym gronie. Podczas trzech sesji konferencyjnych swoje wystąpienia zaprezentuje 10 zaproszonych naukowców, w tym 4 gości
z zagranicy.
Dr hab. Katherine Gagnon ze Szwecji opowie o produkcji cyklotronów 68Ga i 99Tc, prof. Raisa Krasikova z Rosji zajmie się natomiast syntezą nukleofilowa aminokwasów aromatycznych znakowanych 18 F poprzez fluorowanie za pośrednictwem Cu. Profesor Alfred Morgenstern skupi się na leczeniu raka prostaty przy pomocy radiofarmacji, natomiast prof. dr Hans J. Wester opowie
o nowych rozwiązaniach w pozytonowej tomografii emisyjnej (PSMA). Wśród tematów wykładów znalazły się także peptydy znakowane izotopami i nowe metale w radiofarmacji.

Jeden z piątkowych paneli zakończy dyskusja z udziałem Konsultanta Krajowego ds. Medycy ny Nuklearnej oraz przedstawicieli Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o perspektywach rozwoju radiofarmacji w Polsce w świetle różnorodnych rozwiązań w krajach UE. W programie znalazł się także osobny panel skierowany do technologów medycyny nuklearnej i pielęgniarek z wykładami na temat diagnostyki radioizotopowej i obrazowej oraz narzędzi służących graficznej prezentacji danych, czy ocenie ilościowej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy radiofarmaceutów, techników i lekarzy – m. in. przedstawicieli szpitali, uczelni, ośrodków naukowych, instytutów onkologicznych z całego kraju. W piątek wieczorem odbędzie się Branżowy Wieczór Integracyjny, gdzie w nieformalnej atmosferze będzie można kontynuować dyskusje rozpoczęte podczas sesji konferencyjnych.

Organizatorami merytorycznymi wydarzenia, Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, są Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych
w Świerku. Za organizację logistyki wydarzenia odpowiada firma Interservis Sp. z o. o.

 

Kiedy: 26–27.09.2019

Gdzie: Focus Premium Hotel Pod Orłem, Bydgoszcz

Zgłoszenia: do 9.09.2019

Fee: 200 zł