Międzynarodowa 37 Mazurska Konferencja Fizyki Jądrowej

Miejsce: 
Piaski na Mazurach
Data: 
ndz., 2023-09-03 13:30 do sob., 2023-09-09 07:30

Międzynarodowa 37 Mazurska Konferencja Fizyki Jądrowej odbędzie się w Piaskach, na terenie Mazur, od 3 do 9 września 2023 roku. Konferencję organizuje Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Fundacja "Pro Physica". Konferencja ma długą historię sięgającą 1968 roku. Program konferencji podkreśla związki między fizyką jądrową a innymi dziedzinami fizyki. Tradycją konferencji jest utrzymywanie równowagi między programem naukowym a programem rekreacyjnym. Aktywności, które można uznać za znaki rozpoznawcze spotkań mazurskich, obejmują wieczorny koncert muzyki kameralnej w lokalnym kościele oraz wspólne żeglowanie na jeziorze, zwieńczone regatami.

 

Program tegorocznej konferencji obejmuje tematy takie jak:

• Egzotyczne jądra atomowe i testy symetrii fundamentalnych

• Obszary wspólne fizyki atomowej, jądrowej i fizyki cząstek elementarnych

• Postęp w wielociałowej teorii jądra atomowego

• Struktura jądra atomowego i reakcje jądrowe

• Astrofizyka jądrowa i nukleosynteza

• Superciężkie pierwiastki i rozszczepienie

• Nowe ośrodki i nowa aparatura badawcza

• Badania interdyscyplinarne i zastosowania fizyki jądrowej 

Ilustracje: