Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze

ENEN project proposal - HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-13- Expression of Interests by 28/07/2021

ENEN informed on the planned addressing the following call for proposals: HORIZON–EURATOM-2021-NRT-01-13: Towards a European nuclear competence area ----

Polskie Powroty NAWA 2021

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. ----

Program ETH Zurich Postdoctoral Fellowship

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Programu ETH Zurich Postdoctoral Fellowships. ----

Research Infrastructures: Transnational Access, Virtual Access, HorizonEurope Calls 22/06/2021 - 23/09/2021

What is Transnational Access? Transnational Access ensures free of charge access to the best European research infrastructures. Apart from the cost of research itself, travel, accommodation and subsistence costs maybe reimbursed by the projects budget. ----

OPUS 15/09/2021 – 1/12/2021

15 września 2021 r. Narodowe Centrum Nauki rozpocznie nabór wniosków do kolejnej 22. edycji konkursu OPUS na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. ----

SONATA 15/09/2021 – 1/12/2021

15 września 2021 r. Narodowe Centrum Nauki rozpocznie nabór wniosków do kolejnej 17. edycji konkursu SONATA na projekty badawcze dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. ----

POLONEZ BIS 15/09/2021 – 1/12/2021

15 września 2021 r. Narodowe Centrum Nauki rozpocznie nabór wniosków do 2. edycji konkursu POLONEZ BIS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (2021-2026). ----

PRELUDIUM BIS 15/09/2021 – 1/12/2021

15 września 2021 r. Narodowe Centrum Nauki rozpocznie nabór wniosków do kolejnej, 3. edycji konkursu PRELUDIUM BIS skierowanego do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. ----

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

MSCA -skrót programu
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania.  Program skierowany jest do: ----

EIC Path­fin­der Calls, EIC Trans­i­tion Call, EIC Acce­le­ra­tor Call DDL

EIC Path­fin­der Calls 15/06/2021–27/09/2021, EIC Trans­i­tion Call 19/05/2021–22/09/2021, ----

Strony