Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze

PRELUDIUM 22 ( 15/03/2023 – 15/06/2023 )

PRELUDIUM 25 – konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. ----

OPUS 25 ( 15/03/2023 – 15/06/2023 )

OPUS 25 – konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. ----

MINIATURA 7 ( 01/02/2023 – 31/07/2023 )

MINIATURA7 - konkurs do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację  pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. ----