Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze Horyzont Europa

Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES (05/10/2022 – 08/03/2023)

MSCA Staff Exchanges to program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum, zaangażowanych w badania i działania innowacyjne w ramach tych instytucji.   Granty MSCA SE mają na celu... ----

Hop On Facility –program Horyzont Europa

W celu zachęcenia do udziału krajów tzw. wideningowych w programie Horyzont Europa, w szczególności w działaniach w ramach filaru 2, Komisja Europejska zaprasza do programu Hop On Facility (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01), finansowanego w ramach Programu Prac Poszerzania uczestnictwa i wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz dążenia do umocnienia integracyjnego charakteru Przestrzeni. Program umożliwia podmiotom prawnym z krajów o niskich wynikach badań naukowych i innowacji dołączenie do już wybranych projektów współpracy, pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego konsorcjum i pod warunkiem, że podmioty prawne z tych krajów jeszcze w nim nie uczestniczą. ----

Horizon Europe - 2022 calls schedule

Please find attached the links to indicative timetables with calls for proposals in Horizon Europe Programme published by the National Centre for Research and Development and the link to the European Commission search engine. ----

Clean Hydrogen Partnership - Calls 31/05/2022, 20/09/2022

Please find for your use an update information on The Joint Partnership Clean Hydrogen initiative and calls for proposals. ----

LIFE Clean Energy Transition 12/01/2022

Please find information on the LIFE Clean Energy Transition call for proposals 2021 including 18 different topics which projects can apply for until 12 January 2022. ----

Strony