Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze Horyzont Europa

Program Pracy na lata 2021-2022 w obszarze EURATOM

Komisja Europejska przyjęła Program Pracy na rala 2021-2022 w obszarze EURATOM.  Z dokumentem można zapoznać się pod nieniejszym linkiem.  ----

EURATOM Info Day 16 lipca 2021

Po opublikowaniu przez Komisję Europejską programu prac Euratomu na lata 2021–2022 oraz zaproszenia do składania wniosków, KE zaprasza na Dzień Informacyjny Euratomu, który odbędzie się 16 lipca w godzinach 9:30–12:30. Po dniu informacyjnym o godz. 14:30 odbędą się wybiegające w przyszłość warsztaty na temat wykorzystania sztucznej inteligencji i robotyki w sektorze jądrowym. Sesje odbędą się w pełni wirtualnie. Udział w wydarzeniu jest otwarty i nie wymaga rejestracji. ----

Wide­ning i ERA w tydzień – dni infor­ma­cyjne KPK 28.06.2021– 02.07.2021

Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy Pro­gramów Badaw­czych UE orga­ni­zuje tydzień infor­ma­cyjny pn. Wide­ning i ERA w tydzień! – cykl spo­tkań online poświę­co­nych pakie­towi Wide­ning i Euro­pej­skiej Prze­strzeni Badaw­czej (ERA) w pro­gramie Hory­zont Europa. ----

Zaproszenie do udziału w webinarium: Euratom 2021-2025. Nowy Program. Nowe Możliwości - 19.05.2021 r.

Zaproszenie na webinarium KPK - Nowy Program, Nowe Możliwości
Zapraszamy na webinarium Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR zatytułowane: Euratom 2021-2025. Nowy Program Nowe Możliwości, które odbędzie się w formule on-line, dnia 19 maja 2021 r. w godzinach 10:00-12:00. ----

Strony