Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze NAWA

Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera (17/03/2022 – 10/05/2022)

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.  Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. ----

Profesura NAWA 2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu „Profesura NAWA 2022”. ----

NAWA - Program wymiany studentów, doktorantów i naukowców – Nabór do 20/12/2021

NAWA zaprasza studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – DDL 20/12/2021 ----

Polskie Powroty NAWA 2021

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. ----