Menu odnośników dodatkowych

Projekt MultiSom - aktualności

O syntezie peptydu DOTA-TATE na konferencji NOMATEN

Podczas konferencji roboczej projektu NOMATEN (Świerk, 15-17.05.2018 r.) na sesji specjalnej dotyczącej radiofarmaceutyków zaprezentowano wyniki badań nad syntezą peptydu DOTA-TATE prowadzonych w ramach projektu MultiSom. Referat prezentujący stan zaawansowania prac przedstawił pan dr Arkadiusz Sikora (NCBJ OR POLATOM). ----