NAWA - Welcome to Poland

Wykonawcy:  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Okres realizacji: 01.06.2021 r. - 31.05.2023 r.
Kwota finansowania: 396 910,60 PLN
Tytuł projektu: Wdrożenie systemu wsparcia kadry i studentów zagranicznych w NCBJ  (kształtowanie postaw otwartości oraz organizacja miejsc dedykowanych obsłudze cudzoziemców)
Informacja o współfinansowaniu: Instytut otrzymał środki finansowe od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program „Welcome to Poland”
Celem programu jest rozwój współpracy międzynarodowej polskich instytucji. ,,Welcome to Poland” finansuje projekt związany ze współpracą międzynarodową doktorantów.

Tematyka projektu: 
Głównym celem projektu jest:

  • budowanie potencjału NCBJ w zakresie jego umiędzynarodowienia,
  • obsługa zagranicznych doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej,
  • promowanie NCBJ na arenie międzynarodowej.

Wspieramy społeczność  międzynarodową. Pomagamy naukowcom, którzy przyjeżdżają do NCBJ z całego świata i chcą rozwijać swoją karierę w NCBJ. Pomagamy im w procesie relokacji do Polski. Wspieramy również naszych pracowników i doktorantów w codziennym życiu w NCBJ.

W Punkcie Powitalnym uzyskają oni pomoc w zakresie:

  1. pozyskiwania zezwoleniach na pobyt, wizach i zezwoleniach na pobyt długoterminowy;
  2. załatwieniu niezbędnych dokumentów i rejestracji w lokalnych urzędach;
  3. znalezieniu zakwaterowania;
  4. inforacji o ubezpieczeniach społecznych, opiece zdrowotnej i opiece nad dziećmi;
  5. szkoleń z języka polskiego i innych języków;
  6. zapoznania z polską kulturą i obyczajami;

W WELCOME POINT NCBJ planowane są szeroko zakrojone działania, które sprawią, że kadra naukowa i doktoranci z innych krajów będą w naszym Instytucie czuli się jeszcze lepiej niż obecnie.

Link: NCBJ Welcome Point | Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Status: 
Aktualny/Current
Finansowanie/Financing: