NCRH

Głównym celem National NCRH (Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej - Consortium for Hadron Radiotherapy) jest koordynowanie badań związanych z radioterapią, fizyką medyczną, radiobiologią oraz podejmowanie działań dla rozwoju infrastruktury klinicznej i naukowej dla terapii hadronowej w Polsce. Narodowe Konsorcjum Radioterapii Hadrownowej tworzą następujące jednostki: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Medyczny w Warszawie; Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; Centrum Onkologii - Instytut im. Marie Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie; Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana; Uniwersytet Warszawski; Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej