Wynik II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Zakopanem

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości NCBJ w Zakopanem

 

W wyniku II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości NCBJ położonej w Zakopanem przy ulicy Piaseckiego 14 A, przeprowadzonego w dniu 1.02.2021 r. została wybrana oferta firmy „DeS” Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. J., ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków z najwyższą ceną, tj. 6 171 999 zł

 

Data publikacji: 
3 lut 2021 - 10:30
Ilustracje: 
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości NCBJ w Zakopane