Kadra naukowa

W NCBJ zatrudnionych jest ponad 1100 pracowników, a wśród nich:

  • 30 osób z tytułem profesora,
  • 49 osób ze stopniem doktora habilitowanego,
  • 158 osób ze stopniem naukowym doktora.

Są to najwyższej klasy eksperci w dziedzinie fizyki wysokich energii, astrofizyki, fizyki jądrowej i fizyki materiałów, fizyki reaktorowej, fizyki plazmy, fizyki detek­to­rów, sys­te­mów detek­cyj­nych oraz fizyki i techniki akceleracji cząstek. Badaniom podstawowym towarzyszą liczne zastosowania promieniowania jonizującego w nauce, technice i medycynie.