Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Wspomnienie o ś.p. prof. Marii „Huli” Szeptyckiej

Prof. Maria "Hula" Szeptycka
„Ważne było, żeby dokładnie rozumieć co i dlaczego się robi, wszystkie pytania były dozwolone, ale trzeba było umieć obronić swoje wyniki i stosowane metody." Tak współpracę z prof. Marią Szeptycką wspomina prof. Ewa Rondio. ----

Wspomnienie o prof. Ludwiku Dobrzyńskim

Ś.p. Profesor Ludwik Dobrzyński
„Na całym świecie mogłem się chwalić, że nasz Instytut odwiedza rocznie 7-8 tysięcy uczniów i obserwować zachwyt i zazdrość w oczach kolegów z innych krajów" – napisał Profesor Wrochna. Do Świerka napływają kolejne listy i wspomnienia. ----

Zmarł śp. Stanisław Jagodziński

Zmarł śp. Stanisław Jagodziński. Msza żałobna odbę­dzie się 25.11.2021 (czwartek) o godzi­nie 11.00 w kościele w Warszawicach 75a (gmina Sobienie Jeziory). ----

Zmarł śp. dr inż. Andrzej Graffstein

Zmarł dr inż. Andrzej Graffstein. Msza żałobna odbę­dzie się 12.11.2021 (piątek) o godzi­nie 13.30 w Ołtarzewie k. Warszawy w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów, ul. Kilińskiego 20. ----

Z głębokim żalem i smut­kiem przyjęliśmy wia­domość o śmierci pani dr Jolanty Wojt­kow­skiej

Z głębokim żalem i smut­kiem przyjęliśmy wia­domość o śmierci pani dr Jolanty Wojt­kow­skiej
Z żalem zawia­da­miamy o śmierci dr Jolanty Wojt­kow­skiej, wie­lo­let­niej pra­cow­nicy IBJ, IPJ i NCBJ, kie­row­nika cyklo­tronu C-30. ----

Strony